Преводи за фирми с международна дейност

Преводи за фирми с международна дейност

Превод на чуждоезична документация и кореспонденция на фирми с международна дейност.

 

Услугата е предназначена за фирми от цялата страна, които извършват интензивна дейност с чуждестранни партньори. Тук влизат:

  • Точен превод и представително оформление на документи за внос и износ на стоки, митнически и финансови; документи и сертификати – офисът ни е непосредствено до Министерство на транспорта и Булпост;
  • Превод на технически спецификации на продукти, стоки и технологии;
  • Превод на научни разработки в различни области;
  • Превод на юридически документи свързани с международната Ви дейност;
  • Подготвяне на документи и кореспонденция от и за чужбина на различни езици според международните стандарти;
  • Придружаване на чужденци, превод на делови разговори, семинари, конференции;
  • Превод на рекламни и информационни материали, свързани с Вашата дейност.

При ползване на тази услуга може да разчитате на коректност, конфиденциалност, гъвкавост в комуникациите и формите на разплащане.