Преводачески услуги

Преводи за агенции от други градове

Преводи за агенции от други градове

Това е една интересна възможност за фирми, които работят с други партньори, но се стремят към по-добро или по-коректно обслужване!   “ТЕОГЕНА” ООД извършва преводи за агенсии от други градове и в частност: Заверки и легализация на документи с готов превод на собствена бланка; Заверка на документи в посолства; Възможност за изпращане на готовите документи в чужбина или на посочен адрес; Превод на редки езици, които малко фирми могат да изпълнят; Преводи на езици които могат да бъдат изпълнени от Ваши преводачи но се цели по-високо качество или по-изгодни цени; Специализирани и научни преводи на различни езици.   Преференциално обслужване на ЛИЦЕНЗИРАНИ преводачески агенции от други...

Виж повече

Преводи за фирми със сходна дейност

Преводи за фирми със сходна дейност

Обслужване и преводи за фирми със сходна дейност но БЕЗ ЛИЦЕНЗ за официални преводи.   Подходяща услуга за фирми, които искат да разширят асортимента си от административно-правни услуги без да отговарят на всички условия за лицензиране на преводаческа агенция. Начално запознаване с особеностите на основните групи документи и важните въпроси за коректно приемане на поръчки; Консултации за всяка по-сложна поръчка и специфично определяне на срок или цена; Цялостно изпълнение на поръчката: – превод на наша бланка, всички заверки и легализация в КО на МВнР; – различни възможности за получаване и изпращане на материали – поща, факс, е-mail, пратки от и за чужбина. Възможност за изпълнение на експресни преводи – за няколко часа! Фирмите, които предлагат нашите услуги, отдавна получават пълната ни подкрепа и имат все по-голяма клиентела в регионите, където...

Виж повече

Преводи за фирми с туристическа дейност

Преводи за фирми с туристическа дейност

Възможност за текуща обработка на Ваши документи и кореспонденция с партньори от чужбина. Различни възможности за комуникации и форми на плащане!   “ТЕОГЕНА” ООД Ви предлага: Обработка на документи на Ваши клиенти, заминаващи за чужбина с туристическа цел или в търсене на работа; Договаряне на индивидуални цени и срокове за големи пакети на групи клиенти; Оптимизация на срокове и точен разчет във времето, съобразен с Вашия график; Превод на рекламни и информационни материали свързани с Вашата дейност. Атрактивни условия и преводи за фирми с туристическа дейност или работа в...

Виж повече

Преводи за фирми с международна дейност

Преводи за фирми с международна дейност

Превод на чуждоезична документация и кореспонденция на фирми с международна дейност.   Услугата е предназначена за фирми от цялата страна, които извършват интензивна дейност с чуждестранни партньори. Тук влизат: Точен превод и представително оформление на документи за внос и износ на стоки, митнически и финансови; документи и сертификати – офисът ни е непосредствено до Министерство на транспорта и Булпост; Превод на технически спецификации на продукти, стоки и технологии; Превод на научни разработки в различни области; Превод на юридически документи свързани с международната Ви дейност; Подготвяне на документи и кореспонденция от и за чужбина на различни езици според международните стандарти; Придружаване на чужденци, превод на делови разговори, семинари, конференции; Превод на рекламни и информационни материали, свързани с Вашата дейност. При ползване на тази услуга може да разчитате на коректност, конфиденциалност, гъвкавост в комуникациите и формите на...

Виж повече

Преводи за физически лица от София

Преводи за физически лица от София

Предлагаме консултация, превод, заверки в инстанции и легализация в КО на МВнР на всички необходими документи за физически лица от София   “ТЕОГЕНА” ООД може да Ви окаже пълно съдействие и обслужване в следните ситуации: обучение в чужбина; търсене на работа в друга страна; сключване на брак с чужденец; кандидатстване по програми за емиграция; лечение в чужбина; туризъм; узаконяване на пребиваване в чужбина; всякакви пътувания с делова цел в друга държава. При нужда извършваме заверки в посолства и изпращане на готовите документи в чужбина при...

Виж повече

Преводи за физически лица от страната

Преводи за физически лица от страната

Услуга за граждани от други градове, които планират или организират някое от начинанията, изброени по-горе и ползват услугите на преводаческа агенция Ако предприемате делово пътуване в чужбина и Ви се налага да представите преведени и легализирани документи това може да стане само в инстанции и министерства намиращи се в София. Предлагаме Ви удобството да получите от нас следната услуга: консултация по телефон или ел. поща и договаряне на възможните срокове и цени; изпращане на документите при нас; превод и легализация според съответните изисквания; изпращане на готовите документи на посочен от Вас адрес в страната или чужбина. По този начин се гарантира, че ще получите най-кратка и точна услуга при изгодна...

Виж повече