Лични документи на частни лица

Предлагаме консултация, превод и легализация на документи. Полагане на апостил (Apostille) върху оригинали, издадени в Република България от Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката и Министерство на външните работи.

 • обучение в чужбина
 • търсене на работа в друга страна
 • сключване на брак с чужденец
 • кандидатстване по програми за емиграция
 • лечение в чужбина
 • туризъм
 • узаконяване на пребиваване в чужбина
 • всякакви пътувания с делова цел в друга държава
 • заверки в посолства, генерални консулства, вицеконсулствата и консулските агентства
 • изпращане на готовите документи в чужбина при необходимост.
 • Нотариална заверка на преводи на документи, издадени в чужбина
 • Признаване на дипломи на завършили в чужбина за средно образование в Регионално управление на образованието  и дипломи за висше образование в НАЦИД, на желаещи да продължат образованието си, или да работят в България.
 • Издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация и специалност в Република България с цел упражняване на регулирана медицинска професия на територията на държави-членки на Европейския съюз.

Не се колебайте да се свържете се с нас, за да получите контрактен отговор за срокове и цени.