Атрактивни условия за фирми с туристическа дейност или работа в чужбина

Възможност за текуща обработка на Ваши документи и кореспонденция с партньори от чужбина. Различни възможности за комуникации и форми на плащане!

  • Обработка на документи на Ваши клиенти, заминаващи за чужбина с туристическа цел или в търсене на работа
  • Договаряне на индивидуални цени и срокове за големи пакети на групи клиенти
  • Оптимизация на срокове и точен разчет във времето, съобразен с Вашия график
  • Превод на рекламни и информационни материали свързани с Вашата дейност